måndag 19 oktober 2009

Jag kandiderar till landstingsfullmäktige

Språkrör för Gröna Studenter och ledamot av Miljöpartiet Stockholm stads valgrupp.

Redan tidigt i mitt liv såg jag felaktigheter i samhället som jag har velat förändra. Det har funnits en tydlig vilja inom mig som mer och mer lett fram till de politiska idéer jag nu vill genomföra. Min hjärtefråga inom landstingspolitik är främst kollektivtrafik och på vilket sätt den kan bidra till regionutvecklingen. Genom den kollektivtrafikspolitik jag vill skapa vill jag underlätta för alla stockholmare att utnyttja den service sl erbjuder. Jag delar de åsikter som drivs av Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Jag har studerat fem år på universitetsnivå och främst läst statsvetenskap. Statsvetenskapen har gett mig god kunskap om det politiska systemet som kombineras med min erfarenhet i partiet för att få insyn i hur mp fungerar lokalt. I kårvalet på Stockholms Universitet har jag de senaste två åren stått som förstanamn på Gröna Studenters lista och blivit invald i både kårfullmäktige och kårstyrelse där.

Oavsett om, eller hur högt, jag hamnar på listan inför valet nästa år ser jag mig själv som en självklar del i det valarbete som ska leda fram till en så stor framgång det bara går för Miljöpartiet. Det är viktigt att få ut sitt budskap och informera om vad jag som politiker vill göra men det är minst lika viktigt att det finns ett informationsutbyte tycker jag. Det är viktigt att tänka på att kombinera användandet av de olika medier som finns.


Texten ovan är min kandidatpresentation inför Miljöpartiet Stockholm stads provval inför valet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar