onsdag 11 februari 2009

Kärnkraftsfrågan

Debatten om kärnkraftens vara eller icke vara har åter blossat upp i Sverige. Den här gången verkar det finns en bred majoritet både i riksdagen och i folkopinionen för att bygga ut, eller åtminstone behålla nuvarande nivåer på kärnkraften.

Reklambyrån Hurra! har tagit fram en skraplott som visar faran med kärnkraften, en risklott. Denna ska ingå i Greenpeace kampanj mot en utbyggd kärnkraft i Sverige. Väldigt snygg och talande!Att miljöorganisationer likt Greenpeace, Naturvårdsverket och Miljöpartiet de gröna ens måste ta debatten för att visa hur miljöovänlig kärnkraften är på lång sikt är väldigt synd. Istället borde all den tid och alla de resurserna läggas på att genom forskning och fakta visa hur vi kan göra istället! Det finns extremt mycket gröna energikällor för framtiden men utvecklingen har inte haft samma takt som det tekniska kunnandet, eller den politiska viljan.

Eftersom opinionen (även om underökningar på dn.se och liknande inte kan klassas som vetenskapliga) verkar stödja kärnkraft måste informationen om miljövänlig energi snabbt ut och synliggöras! Det går självklart inte att bestämma vad medier ska skriva om men vi som förstår vilken risk regeringens förslag utgör måste motarbeta det med allt vi kan! Min uppfattning är nämligen att ett sådant beslut inte kan klubbas igenom utan en folkomröstning eftersom svenska folkets beslut, till något annat undersöks, är att kärnkraften ska försvinna i Sverige.

Den tid vi har på oss är alltså den tid det tar för regeringen att utlysa en ny folkomröstning. Vi måste samtidigt verka för att få till stånd en sådan. Miljöpartiet är starka förespråkare av demokrati, vi ser att en av de bästa vägarna till direktdemokrati och medborgares inflytande och rättigheter går genom folkomröstningar. Då måste vi även ta dem på allvar! Därför får vi inte på förhand slå ut med händerna och ge upp inför ytterliggare en dum idé från den blåa alliansen. Än finns tid för hopp om förändring! Både vad gäller alliansens förslag och möjlighet till folkomröstning men framförallt när det gäller att stoppa kärnkraften!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar