fredag 20 februari 2009

Grön ungdom prioriterar integritet

På Grön ungdoms riksårsmöte som för tillfället pågår i Göteborg diskuteras bland mycket annat vilken politik förbundet ska driva i framtiden och framförallt i den kommande europaparlamentsvalrörelsen. Förbundsstyrelsens förslag till årsmötet är att den prioriterade frågan ska vara integritet. Att Grön ungdom fokuserar på en fråga som tydligt prioriterats ner av Miljöpartiet de Gröna är mycket viktigt när det är en så aktuell och förmodligen betydelsefull fråga i valrörelsen. Det är dessutom så att Grön ungdom har ett väldigt stort förtroende i integritetsfrågan och därigenom kan konkurrera med piratpartiet, som ju faktiskt inte har någon annan politik. Klimatfrågan kommer Grön ungdom och Miljöpartiet alltid att driva, oavsett om det uttryckligen står att den ska prioriteras eller inte, det är inte heller där vi måste övertyga väljarna. Vi har redan störst förtroende i den frågan, större förtroende än något annat parti har i någon annan fråga.

En prioritering av integritetsfrågan är dels ett komplement till den politik vi annars driver, dels ett komplement till den politik som Miljöpartiet kommer driva. Tillsammans vi övertyga väljarna om att rösta grönt den 7:e juni!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar