torsdag 6 november 2008

Skolpolitik

Det är nästan så att jag skäms när jag blir förvånad över ett uttalande som kommer från utbildningsminister Jan Björklund. Idag har alliansen lagt en proposition (2008/09:66) om att införa betyg på skalan A-F även i grundskolan och på gymnasiet. Detta innebär att inte bara högskolor, där jag redan tvingats anpassa mig till förändringen, utan nu hela skolväsendet tvingas fokusera mer på betyg än på utbildning.

Perspektivet som jag inte förstår hur de kan undgå att se är det att med mer fokus på betyg så ökar också betyghetsen, vilket borde leda till mer psykisk ohälsa bland de unga i vårt land. För de som har de bra hemma, kommer från studievana miljöer och har lätt för att lära är det en vinst om inte längre lika många som de har högsta betyg. Den gruppen är tyvärr inte så stor som Jan Björklund och hans allianskolleger verkar tro.

Samhället som alliansens politik skapar, inte bara på skolområdet, leder till ökade samhällsklyftor, ett mer ojämlikt samhälle och, vilket är det enda positiva, ett större stöd för oppositionen mot valet 2010.

1 kommentar: